De afgelopen week zijn er allerlei visies op tantra voorbij gekomen. Misschien heb je alle stof met grote gretigheid tot je genomen en wil je zelfs ook nog lezen wat míjn visie nou eigenlijk is.

Maar het kan ook dat al dat gepraat over tantra jou niet veel doet. En ja, ik moet toegeven: taal schiet per definitie tekort om de werkelijke ervaring van het leven (en van tantra) te beschrijven. Tantra is vooral iets dat je léeft, niet iets waar je over praat.

Toch kijken we, voordat we volgende week de praktische beoefening induiken, deze week nog naar een aantal tantra-stromingen in heden en verleden. Een beetje inzicht hierin kan geen kwaad als je bijvoorbeeld andere mensen iets over tantra wilt vertellen of als je een keuze voor een tantraleraar of -school wilt maken.

Echter, voordat je naar het audiofragment over ‘Stromingen in tantra’ gaat luisteren, nodig ik je uit om eerst onderstaande inquiry te doen.

1. Inquiry
Haal een paar keer wat dieper adem en voel hoe het op dit moment in je lichaam is. Misschien wil je je ogen hiervoor even sluiten.

Denk vervolgens terug aan de afgelopen week en alle informatie over tantra die je, hier en in de facebookgroep, tot je hebt genomen.

Voel dan bij jezelf in op de volgende vragen:

  • In hoeverre is het bezig zijn met de vraag ‘wat is tantra?’ een ervaring geweest van en in je hoofd?
  • In hoeverre is jouw Tantra Boost-reis tot nu toe (ook) een reis van en in je lichaam?
  • Heb je misschien de afgelopen weken een concrete ervaring gehad die voor jou duidelijk maakt wat tantra is?
  • Welke intentie heb je op dit vlak (hoofd/lichaam) als je het materiaal van deze week gaat doornemen?

2. Stromingen in tantra
In onderstaand geluidsfragment vertel ik over verschillende stromingen in tantra en dan vooral over een aantal verschillen tussen neo-tantra en klassieke tantra.

Checkvragen voor jezelf, na het beluisteren van het fragment:

  • Welke indelingen van stromingen zijn er allemaal en welke ervan is voor jou het meest zinvol?
  • In hoeverre zijn de verschillen tussen neo-tantra en klassieke tantra voor jou relevant?
  • Wat zie jij als je vanuit neo-tantra naar onderstaand beeldje kijkt? En wat zie je als je vanuit klassieke tantra kijkt?

3. Reflectie
Het is niet voor niets dat het best moeilijk is om echt te begrijpen wat tantra is. De traditie zegt namelijk dat het niet de bedoeling is dat je het snapt totdat je het (zelf) hebt ervaren. In het westen willen we vaak eerst van alles over iets horen en weten, om dan daarna te kunnen beslissen of we iets willen doen of niet. In het oude India gold eerder de visie dat je iets gaat dóen om het vervolgens te leren kennen. Je ontdekt dus iets ervaringswijs en dat geeft je uiteindelijk inzichten en begrip. Van hieruit kun je wellicht ook de geheimhouding die er in de tantratraditie op veel punten is geweest beter begrijpen. Bij tantra moet je het niet allemaal van te voren willen weten. Je moet het willen uitproberen en gaan ervaren. Op de manier ga je het werkelijk van binnenuit (en niet alleen vanuit je mind) begrijpen. 

Tegelijkertijd wordt gesteld dat tantra van oorsprong een pad van geïnitieerden is. Je moest een heel sterk verlangen voelen om dagelijks toegewijd persoonlijk spiritueel werk te doen. Als je een diep verlangen én commitment had laten zien, kon je geïnitieerd worden door een leraar en kreeg je toegang tot de meditaties en rituelen. Voor het toetreden maakte het niet uit welk geloof je had, of je man of vrouw was en wat je sociale status was. Tantra stond en staat open voor iedereen die zich echt aan het pad wil wijden.

Check: in hoeverre herken jij de paradox van enerzijds een sterk verlangen voelen om tantra te gaan beoefenen, terwijl je anderzijds aan het begin niet echt wist waar je aan begon?

Integratievragen – thema 1 (tantra)

Als het goed is, gaat deze Tantra Boost je helpen om tantra (nog) meer te integreren in je dagelijks leven. Tantra is immers bij uitstek een pad van ‘belichaming’ en daarmee ook van het toepassen van spirituele inzichten in de praktijk.

Aan het eind van iedere thema is dan ook de vraag op welke manier jij het geleerde van het afgelopen thema meeneemt in je dagelijks leven. Deze keer kun je jezelf hiervoor de volgende vragen stellen:

  • Wat is het belangrijkste dat mij de afgelopen weken helder is geworden over mijn eigen tantrapad, wat tantra voor mij betekent en wat tantra als levensvisie inhoudt?
  • Wat betekenen deze nieuwe inzichten concreet voor de keuzes die ik maak of wil maken in mijn dagelijks leven?

Je kunt hier wat dingen over noteren in je notitieboekje en/of wat delen in de facebookgroep.