Thema 7: Mantra

Intussen zijn we bij het een-na-laatste onderdeel van de Tantra Boost aangekomen: MANTRA.

Mantra’s zijn een belangrijk onderdeel van (klassieke) tantra. In de visie van tantra zijn mantra’s niet ‘gewoon’ wat klanken, het zijn levende, goddelijke wezens (deities). Een mantra is dat echter niet per definitie. Door middel van een ritueel moet er als het ware een ziel in een mantra worden gebracht. Op die manier wordt een mantra levend. Hierover later, in week 21, meer.

Simpel gezegd zijn er twee manieren om met mantra’s te werken: japa & kirtan.

1. Artikel ‘Japa & kirtan – the ways of devotion’
Voor deze week heb ik een tekst gevonden waarin deze twee vormen uitgelegd worden. De tekst is in de context van yoga geschreven maar is evenzeer van toepassing op tantra.

Wil je hierna nog meer lezen over het ontstaan en de achtergronden van mantra’s? Dan is ook dit artikel interessant. In dit artikel wordt onder andere de oeroude Gayatri mantra genoemd, waarvan je hieronder de versie van Deva Premal vindt. In dit artikel wordt eveneens de Mahamrityunjaya mantra genoemd. Meer over de kracht van die mantra vind je eveneens in week 21.  

2. Check je kennis

Weet jij…

  • uit hoeveel lettergrepen een beej (bija) mantra bestaat?
  • hoe vaak je een mantra bij voorkeur in japa practice herhaalt?
  • welke tijdstippen het beste zijn voor japa practice?

3. Deel je ervaringen
Heb jij ervaring met japa en/of kirtan zingen? Wat doet het met je? Heeft een van beide vormen je voorkeur? Deel het in de facebookgroep!