Thema 6: Shadows

Intussen zijn we aangekomen bij een boeiend maar niet gemakkelijk onderdeel van het leven: het omgaan met triggers, emoties, mindfucks en andere shit. Kortom, we zijn bij het thema SHADOWS beland.

Ik kan je zeggen: ik weet er alles van. Het omgaan met frustratie en teleurstelling, met name in de intieme relatie, vind ik nog altijd bij tijd en wijlen een uitdaging. Tegelijkertijd ben ik vastbesloten om deze uitdaging helemaal aan te gaan. Ik wil geen tantrika zijn die tijdens meditaties gemakkelijk in bliss raakt, om dan even later in het dagelijks leven weer helemaal vast te zitten in gedoetjes en mindfucks.

Maar hoe dan? Er bestaan (binnen én buiten tantra) verschillende visies en ideeën over hoe we met dit alles kunnen dealen.

Omdat ik mezelf vooral laat inspireren door de visie van de non-dualistische shaiva tantra (oftewel de tantra die werkt met de krachten van shiva en shakti en er vanuit gaat dat alles in essentie één is), vind je de komende drie weken dan ook vooral informatie uit deze stroming.

1. Video
We beginnen in deze week met een video van Christopher Hareesh Wallis over hoe om te gaan met intense emoties.

2. Reflectie & delen

  • Herken jij het verschil tussen een emotie voelen en verstrikt raken in het verhaal dat je er aan koppelt?
  • Wat doe jij als je merkt dat je verstrikt raakt in een emotie (of beter gezegd: in het verhaal)?
  • Wat heeft bovenstaande video je helder gemaakt over het ‘zijn’ met emoties?
  • Welke tips heb je voor andere mensen die hier mee worstelen?

Ik ben benieuwd of je je vrij genoeg voelt om hier iets over te delen in de facebookgroep. Voel je welkom!