Een intens eerste blok ligt intussen achter ons.

Hopelijk heb je bijzondere en leerzame ervaringen opgedaan. Het kan heel goed dat je echt even tijd nodig hebt om het een en ander te laten landen…

Tegelijkertijd gaat de reis door. De effectiviteit van deze training wordt mede bepaald door wat je tussen de blokken door thuis doet.

Hieronder vind je daarom een aantal opdrachten om in de periode tussen blok 1 en 2 te doen. Tevens vind je allerlei achtergrondinformatie die je naar eigen behoefte kunt doornemen en gebruiken.

1. Vaste onderdelen van de Intensive level 1

A. Je persoonlijke practice
* Sankalpa
Formuleer voor jezelf een sankalpa (intentie, focuspunt) voor de periode van deze training. Denk aan een korte – positief geformuleerde – zin zoals bijvoorbeeld: ‘Ik rust in non-duaal gewaarzijn’. ‘Ik ben liefde’. ‘Ik geef me over aan de flow van het leven’. ‘Er is in alles overvloed’. ‘Alles is liefde’. ‘Ik leef in volle ontspanning’.

* Sadhana
Reflecteer op je sadhana (dagelijkse spirituele beoefening) en kijk of je hierin iets wilt aanpassen. Onder punt 2 vind je een audio met nadere uitleg, evenals de punten die op de flapover stonden. 

* Talent
Deel minimaal één keer een van je talenten/deskundigheden/interesses met de kula. 

B. Contact met je maatje
Bespreek met je maatje op welke manier jullie gedurende level 1 contact willen hebben. Misschien wil je vooraf duidelijke afspraken maken, misschien ook wil je gewoon ontdekken hoe het gaat. Wees hoe dan ook transparant en eerlijk naar jezelf en de ander. Spreek in ieder geval ook over ieders sankalpa en sadhana. 

C. Intervisie tussen blok 1 en 2
In dit document vind je suggesties voor jullie intervisiebijeenkomst.
De bijeenkomst met alleen de mannen of vrouwen is optioneel en kan een eigen invulling krijgen.

D. Reflectieverslag tussen blok 1 en 2
Na ieder blok schrijf je een reflectieverslag van ongeveer één A4-tje. Dit doe je vooral voor jezelf, maar het is tevens een hulpmiddel voor mij, om te weten waar jij en de andere deelnemers in hun proces zitten. Hier vind je de vragen voor je reflectieverslag.
De deadline voor het eerste verslag is 7 juni 2023.

2. Inspiratie voor thuis
De effecten van deze training gaan groter zijn als je bewust dingen tussen de blokken door doet. Ik adviseer dan ook om verschillende onderdelen uit het afgelopen blok in je dagelijks leven te gaan toepassen. 

Hieronder vind je hiervoor diverse suggesties.  

A. Uitleg sadhana (dagelijkse meditatiebeoefening)
B. Emotional Digesting
C. Inner Body (eigen versie)
D. Ademsessie
E. Meditatie ‘Charming the Snake’
F. Osho Dynamic Meditatie (halve versie)
G. Clearing
H. 5 Tibetanen
I. Stille meditatie ‘aanwezig bij de ademhaling’ (bonusonderdeel)

  A. UITLEG SADHANA
  In onderstaande audio leg ik nog een keer het principe van je sadhana uit. Ik vertel meer dan wat ik tijdens blok 1 vertelde, dus ik raad je zeker aan om de opname te beluisteren.

  De opname is wel van vorig jaar. Je hoort daarom wellicht ook dingen die wij in het afgelopen blok niet hebben gedaan, maar die we dit jaar in de latere blokken doen (zoals de Kundalini Wake Up sessie en de TRE wat ik tegenwoordig self de-armouring noem).

  De suggesties die op de flapover stonden:

  Zitmeditatie – idealiter minimaal 24 minuten
  1. Uitspreken van je sankalpa (intentie)
  2. Uitspreken van je Pure Motive zoals bijvoorbeeld: May I walk this path out of love for myself, in order to realize my True Essence and for the benefit of all beings. 
  3. Actieve meditatie zoals Charming the Snake
  4. Stille meditatie, misschien eerst een paar minuten met techniek (bijv. ademhaling tellen), daarna eenvoudigweg ‘zijn met wat er is’. 
  5. Prana douche/bath om jezelf weer wakker en aanwezig te maken. 

  Aangevuld met
  * Yoga, de 5 Tibetanen, wandelen, tai chi, dansen, shaken etc.
  * Emotional Digesting (bijv. vlak voor het avondeten)
  * Andere release oefeningen die nog gaan komen

  B. EMOTIONAL DIGESTING
  De techniek van de Emotional Digesting komt uit klassieke tantra en is een mooie manier om je emotionele lichaam schoon te houden.

  In de audio die je hieronder vindt, hoor je de uitleg nog een keer en is er ongeveer 10 minuten om de techniek zelf te doen. 

  C. INNER BODY (EIGEN VERSIE)
  Hieronder vind je mijn eigen opname van de Inner Body meditatie. De originele versie van Eckhart Tolle vind je in de muzieklijst.

  D. ADEMSESSIE
  De ademsessie die we hebben gedaan, is qua opbouw geïnspireerd op de Quantum Light Breathing Meditation van Jeru Kabbal. De originele versie met zijn begeleidende stem is niet meer verkrijgbaar, maar vind je hieronder. Daaronder vind je een eigen muziekmix zonder begeleidende stem. Het meest intense deel begint hier op 25:00. 

  E. MEDITATIE ‘CHARMING THE SNAKE’ 
  Hieronder vind je een demo-video van de Charming the Snake meditatie.

  Muziek die je bij deze meditatie kunt gebruiken, is o.a. de Chakra Journey. Hier bestaan twee versies van op Spotify. Deze vind je in de muzieklijst.

  De variant die we op zondag deden in de drietallen was met het muziekstuk Canto Ostinato en dan een harpversie.

  F. OSHO DYNAMIC MEDITATION
  Hier vind je nog een keer de uitleg van de Dynamic Meditation. In de muzieklijst vind je de officiële muziek. Als je deze meditatie best nog eens wilt doen, maar dan een tandje minder, dan kun je onderstaande halve versie gebruiken. 

  G. CLEARING
  Hier vind je nog een keer de stappen van de clearing die we zondagochtend deden.

  1. Aanleiding: de reden dat ik naar je toe kom is dat ik merk dat…
  2. Body check: allebei deel je kort wat je op dat moment in je lichaam ervaart
  3. Toelichting: wat ik merk in ons contact is dat ik… en dat ik daardoor… Mijn wens zou zijn dat ik… 
  4. Impact: de ander kan kort reageren met ‘dank je wel’ of ‘nu je dit zo hebt gedeeld, merk ik dat ik.. ‘, zonder dat er een heel inhoudelijk gesprek ontstaat en zonder dat deze persoon zich hoeft te verantwoorden voor iets.
  5. Afsluiting en elkaar bedanken.

  Mocht je deze clearing op een eigen moment elders doen, vraag dan altijd of de ander op dat moment openstaat voor een clearing. De ervaring leert ook dat er in een minder gestructureerde setting eerder een langer gesprek ontstaat. Dat is niet erg, zolang je je hier van bewust bent. 

  H. DE 5 TIBETANEN
  Hieronder vind je twee van de vele-vele video’s die je op YouTube vindt over de 5 Tibetanen. De onderste is van een van onze kula-leden Maaike Hofsommer. 

  I. STILLE MEDITATIE ‘AANWEZIG BIJ DE ADEMHALING’ (BONUSOPNAME)
  Onderstaande opname kan je helpen om tijdens het stille gedeelte van een meditatie aanwezig te blijven in het hier en nu. Dit is dus weer een andere meditatie dan die van het tellen van je ademhaling. 

  3. Overige informatie

  * DE-ARMOURING
  Wil je meer weten over de-armouring? Lees dan mijn blog hierover.

  Mogelijk ook wil je opnieuw een uitwisseling doen met een van de andere deelnemers.
  Hier vind je een instructie voor zo’n sessie, met de belangrijkste informatie.

  Wil je een aantal professionele sessies volgen voor een optimaal resultaat? Dan kun je o.a. bij mijn partner Remi terecht. Hier vind je een overzicht van de diverse soorten sessies die hij biedt.
  Je kunt hem ook direct mailen: remi@brightinnerbody.nl

  * MUZIEKLIJST & MANTRA’S
  Hier vind je de muzieklijst met een groot deel van de muziek uit dit blok.

  Mocht je alvast wat mantra’s willen oefenen, dan kun je deze mantra-muzieklijst regelmatig opzetten.

  Ben je nieuwsgierig naar de achtergrond en betekenissen van mantra’s? Dit document is eigenlijk voor level 2 bedoeld, maar je kunt dit gerust eens bekijken. 

  Voor level 1 is de Mahamrityunjaya Mantra moeilijk maar een absolute must voor blok 3. Je kunt eigenlijk je niet vroeg genoeg beginnen met het oefenen van die mantra…

  * COACHING DOOR JET
  Hier vind je het coachingsaanbod van Jet

  * VOORWAARDEN CERTIFICAAT
  Voor wie graag voor een certificaat wil gaan, hier vind je de voorwaarden.

  4. Programma-overzicht
  Donderdag:
  * Beginkring met uitleg afspraken, dans en Charming the Snake in de kring
  * Second Body
  * Concentratiemeditatie (tellen)
  * Vriendelijkheidsmeditatie
  * Ademsessie
  * Contactoefeningen, oefenen in aanwezig zijn, geven/ontvangen

  Vrijdag:
  * Osho Dynamic Meditation
  * Sharing 
  * Gateway of the Inner Body 
  * Sensaties in het lichaam voelen (waaronder ja/wacht/nee)
  * Dansen en shaking
  * Open Space in tweetallen en kleine groepjes
  * Charming the Snake in tweetallen

  Zaterdag:
  * 5 tibetanen, uitleg sadhana, 10 minuten stille meditatie
  * Sharing mannen en vrouwen apart
  * De-armouring sessies
  * Ontsluier-oefening met inquiry 
  * Open Space-avond 

  Zondag:
  * Sharing in wisselende tweetallen
  * Clearing
  * Charming the Snake in drietallen
  * Intervisie, maatjes, praktische info