Welkom bij de cursus ‘Tantra als spiritueel pad’!

In deze cursus ontdek en ervaar je wat tantra als levensvisie op jouw spirituele pad kan betekenen. 

De tantrastroming waar ik vooral uit put, heet voluit: non-duale shaiva tantra. Dit is de grootste hindoe-georiënteerde klassieke stroming in tantra waarin de principes van shiva en shakti (bewustzijn en energie) een belangrijke plek innemen. Een nog correctere benaming zou daarom zijn: non-duale shakta shaiva tantra. Soms ook haal ik aanvullende inspiratie uit boeddhisme en soefisme.

Zowel hieronder als in de rechter zijbalk zie je de verschillende onderdelen van de cursus staan. Hoewel je alle onderdelen direct kunt inzien, raad ik je aan de aangegeven volgorde aan te houden.

Wanneer je echt effect wilt voelen van deze cursus, dien je niet alleen dingen te lezen, beluisteren of bekijken maar ook echt zelf gaan doen. Tantra is vooral een pad van ervaren.

Ik wens je een boeiende en leerzame cursus toe!